Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1.5 Budgetflexibiliteit

In de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is een minimum groeipad vastgelegd. Op grond hiervan wordt de toevoeging van SZW aan het Spaarfonds ieder jaar met € 113,4 miljoen verhoogd. De Wfsv staat wel hogere bijdragen aan het Spaarfonds toe, maar geen lagere. Vermindering van de jaarlijkse verhoging van de rijksbijdrage aan het Spaarfonds AOW tot onder € 113,4 miljoen vergt wetswijziging.