Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3 UITDAGINGEN, SPEERPUNTEN EN RESULTATEN VAN BELEID


In dit hoofdstuk worden de belangrijkste speerpunten en de belangrijkste resultaten van het beleid beschreven. Ook wordt ingegaan op het beleid in het komende jaar42.

42  Zie voor achterliggende begrotingen www.rijksbegroting.nl