Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1 BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens (x € miljoen; in lopende prijzen; min betekent uitgaven)
 20062007
1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng– 97 661– 101 523
2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA– 14 594– 15 872
3. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader *)– 14 933– 11 263
4. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (4=1+2+3)– 127 188– 128 658
   
5. Belastingen124 041130 891
   
6. Overig4 8601 846
   
7. EMU-saldoCentrale Overheid1 7134 080
   
8. EMU-saldoLokale Overheid– 1 600– 1 600
   
9. EMU-saldoSociale Fondsen204– 1 593
   
10. EMU-saldo(- = tekort)317887
idem, in % BBP0,10,2
   
EMU-schuld265 668265 319
idem, in % BBP50,247,9
   
BBP (in miljarden euro’s)529554

* Excl. aflossing en uitgifte vaste schuld


In de tabellen 1.2–1.4 wordt per uitgavenkader eerst de bepaling van de reële ijklijnen weergegeven. De reële ijklijnen worden bepaald door de meerjarencijfers (relevant voor de respectievelijke ijklijnen) ten tijde van de Voorjaarsnota 2003/Hoofdlijnenakkoord te defleren met de raming voor de prijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen (NB-deflator) ten tijde van de Voorjaarsnota 2003/Hoofdlijnenakkoord. Vervolgens wordt weergegeven hoe de actuele raming van de uitgaven zich verhoudt tot de ijklijn in lopende prijzen. De ijklijn in lopende prijzen is te bepalen door de reële ijklijn te corrigeren voor de huidige raming NB-deflator. Daarnaast wordt gecorrigeerd voor de overboekingen tussen de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en de sector Zorg enerzijds en de Rijksbegroting in enge zin anderzijds en voor statistische factoren. Voor de kadertoetsing van de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en de sector Zorg zijn niet alleen de begrotingsgefinancierde uitgaven (zie tabel 1.1) van belang, maar ook de premiegefinancierde uitgaven (zie tabel 2.3 en 2.4 van bijlage 2).

Tabel 1.2 Uitgaventoetsing Rijksbegroting in enge zin (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
 20062007
1. Raming uitgaven bij Hoofdlijnenakkoord2003101 045104 959
2. NB-deflator VJN 2003/MLT1,05161,0755
3. Reële ijklijn96 09197 588
4. NB-deflator1,03711,0556
5. Overboekingen412636
6. Statistisch– 2 387– 1 874
7. UitgavenkaderRBG-eng in lopende prijzen97 680101 777
8. Actuele raming uitgaven97 661100 887
   
9. Over/onderschrijding (9=8–7)– 19– 890

Tabel 1.3 Uitgaventoetsing Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
 20062007
1. Raming uitgaven bij Hoofdlijnenakkoord200358 86459 594
2. NB-deflator VJN 2003/MLT1,05161,0755
3. Reële ijklijn55 97855 409
4. NB-deflator1,03711,0556
5. Overboekingen– 57– 46
6. Statistisch– 297– 22
7. UitgavenkaderRBG-eng in lopende prijzen57 70058 422
8. Actuele raming uitgaven56 81658 428
w.v. begrotingsgefinancierd14 59315 872
w.v. premiegefinancierd42 22342 557
   
9. Over/onderschrijding kader SZA (9=8–7)– 8846
Tabel 1.4 Uitgaventoetsing Budgettair Kader Zorg (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
 20062007
1. Raming uitgaven bij Hoofdlijnenakkoord200344 74847 481
2. NB-deflator VJN 2003/MLT1,05161,0755
3. Reële BKZ42 55444 146
3b. Reële IJklijn Zorg36 99438 357
4. NB-deflator1,03711,0556
5. Overboekingen– 355– 590
6. Statistisch– 336– 242
7. BKZ in lopende prijzen43 44045 769
8. Actuele raming uitgaven44 05846 375
   
9. Over/onderschrijding BKZ (9=8–7)618606
10. IJklijn Zorg in lopende prijzen43 44045 769
11. Totaal netto uitgaven onder ijklijn Zorg44 05846 375
   
12. Over/onderschrijding ijklijn zorg(12=11–10)618606

Tabel 1.5 Uitgaventoetsing totaal kader (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
  20062007
1 Reële ijklijnen 194 623197 143
2. NB-deflator 1,03711,0556
3. Overboekingen 00
4. Statistisch – 3 020– 2 137
5. Uitgavenkader in lopende prijzen 198 820205 968
6. Actuele raming uitgaven 198 535205 690
    
7. Over/onderschrijding (7=6–5) – 285– 278