Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.3 Uitgaven niet relevant voor enig kader

Tabel 2.3.1 Uitgaven niet relevant voor enig kader (x € miljoen)
 20062007
Rijksbijdragen aan de Sociale fondsen13 73414 014
Rentevergoeding aan de Sociale Fondsen265284
Gasbaten (niet FES)– 4 698– 6 969
Netto verstrekking Studieleningen1 4801 635
FES-saldo– 1 097– 274
Netto-verkoop staatsbezit– 780– 2 700
BTW-compensatiefonds1 9402006
BTWOV53485
Rente-ontvangst AOW-spaarfonds– 1 075– 1 223
Heffings- en invorderingsrente + fiscale boetes– 404– 467
Netto kredietverlening (RWT’s)974721
Mutatie saldo Rekening courant1 614724
Nominale ontwikkeling (loon- en prijsbijstelling)023
Zorgtoeslag2 5022 811
Aankoop gasgebouw (VPB en BTW)00
Lening VUT-fonds0800
Overig (o.a. heffingen)– 56– 207
Totaal14 93311 263