Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.5 Garanties

Tabel 2.5.1 Garantieoverzicht uitstaand risico 2004–2007 (x € duizend)
  Verleende garantiesVervallen garantiesRisico ultimoVerleende garantiesVervallen garantiesRisico ultimo
HoofdstukGarantie op kredieten200620062006200720072007
IVKoninkrijksrelaties15 98642 554151 87811 88042 435121 323
VBuitenlandse Zaken088 953560 428081 849478 579
VIJustitie07 130153 94303 270150 673
VIIBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties22 0000390 2710244390 027
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen105 64546 772699 26166 40041 843698 318
IXbFinanciën113 445123 3681 065 507113 445121 7391 057 213
XDefensie000000
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer65 344065 50065 3440130 844
XIIVerkeeren Waterstaat0012 0000012 000
LVInfrastructuurfonds75 00025 3631 403 854122 000122 3631 403 491
XIIIEconomische Zaken1 611 500407 8983 496 4331 384 536393 5524 487 417
XIVLandbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit175 78688 204884 347163 27988 536959 090
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport082 1431 263 959078 5921 185 367
 Totaal garanties op kredieten2 184 606912 38510 147 3811 926 884974 42311 074 342

HoofdstukGarantie op deelnemingen 
VBuitenlandse Zaken00119 33800119 338
IXbFinanciën17 85868 59511 648 2580011 648 258
 Totaal garanties op deelnemingen17 85868 59511 767 5960011 767 596

HoofdstukGarantie op moeilijk/niet te verzekeren risico’s 
VIJustitie01 666 6672 695002 695
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen636 000713 00096 000096 0000
IXbFinanciën11 953 05611 986 05625 445 00011 936 05611 936 05625 445 000
XIIVerkeeren Waterstaat10200 0101 500 00001 500 0000
XIIIEconomische Zaken10 00010 000142 66900142 669
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport000000
LIXBTW-compensatiefonds100 0000400 000450445
 Totaal garanties op moeilijk/niet te verzekeren risico’s12 699 06614 575 73327 586 36411 936 10113 532 05625 590 809

HoofdstukOverige garanties (o.a. liquiditeits- of exploitatiegarantie) 
VBuitenlandse Zaken01 5007 23201 5005 732
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen30 00015 05172 82930 00041 55631 273
IXbFinanciën12012010 842 89812012010 842 898
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer8 00061 500445 1007 50093 000359 600
XIIIEconomische Zaken00203 20000203 200
 Totaal overige garanties38 12078 17111 571 25937 620136 17611 442 703
 Totaal generaal garanties14 939 65015 634 88461 072 60013 900 60514 642 65559 875 450
 Totaal generaal garanties in % BBP  12  11

Tabel 2.5.2 Uitgaven en ontvangsten 2004–2007 op de door de Staat verstrekte garanties (x € duizend)
HoofdstukDepartementUitgaven 2006Ontvangsten 2006Saldo 2006Uitgaven 2007Ontvangsten 2007Saldo 2007
IVKoninkrijksrelaties15 9860– 15 98615 9860– 15 986
VBuitenlandse Zaken15 4280– 15 42815 4280– 15 428
VIJustitie000000
IXbFinanciën91 598971 479879 911109 09889 229– 19 839
XDefensie000000
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer000000
XIIVerkeeren Waterstaat102 5622 552000
XIIIEconomische Zaken41 89815 758– 26 14027 55210 758– 16 794
XIVLandbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit5500– 550998145– 853
XVIVolksgezondheid, Welzijn, Sport000000
        
 Totaal Generaal165 470989 799824 359169 062100 132– 68 900

Definitie garanties

Een garantie wordt omschreven als een voorwaardelijke financiële verplichting van het Rijk aan een derde buiten het Rijk, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet.

Soorten garanties

Kredietgarantie: garantie op rente- en aflossingverplichtingen (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).

Soorten garanties

Kredietgarantie: garantie op rente- en aflossingverplichtingen (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).

(Her-)verzekering: garantie op moeilijk/niet te verzekeren risico’s (risico gemaximeerd per gebeurtenis).

Garantie voor deelnemingen: garantie op vol- of bijstorten aandelenkapitaal (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).

Overig, exploitatiegarantie: garantie op minimum van exploitatieniveau (risico gemaximeerd per jaar).

Overig, liquiditeitsgarantie: garantie op minimum van liquiditeitsniveau (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).

Uitgaven

Betreffen schade-uitkeringen op afgegeven garanties.

Ontvangsten

Betreffen zowel ontvangen premies of provisies e.d. als op derden verhaalde (schade)uitkeringen.