Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.4 Meerjarige ontvangstenraming

De raming van de belasting- en premieontvangsten voor de periode 2006–2011 is weergegeven in tabel 3.4.1. De ramingen voor 2006 en 2007 zijn in voorgaande paragrafen toegelicht. De raming voor de jaren 2008–2011 heeft een louter technisch karakter.

Tabel 3.4.1 Meerjarige belasting- en premieraming op EMU-basis in miljarden euro’s
 200620072008200920102011
Totaal belasting- premieontvangsten op EMU-basis198,1205,0214,0221,9231,2241,2
wv belastingen op kasbasis124,0130,9136,8141,6145,2149,2