Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.5 De belastingraming 2006–2007

Tabel 3.5.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belastingontvangsten 2006 en 2007 op kasbasis en de aansluiting naar EMU-basis.

Tabel 3.5.1 Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2006 en 2007 (x € miljoen)
 Vermoedelijke Uitkomsten 2006Ontwerp-begroting 2007
Kostprijsverhogende belastingen68 42471 021
Invoerrechten1 7711 943
Omzetbelasting40 67942 368
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen3 4223 628
Accijnzen9 6489 744
– Accijnsvan lichte olie3 8604 038
– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie2 6502 774
– Tabaksaccijns2 2682 062
– Alcoholaccijns309298
– Bieraccijns317319
– Wijnaccijns244253
Belastingenvan rechtsverkeer5 4475 502
– Overdrachtsbelasting4 5544 684
– Assurantiebelasting788818
– Kapitaalsbelasting1050
– Beursbelasting00
Motorrijtuigenbelasting2 6632 870
Belastingenop een milieugrondslag4 5254 691
– Grondwaterbelasting171174
– Afvalstoffenbelasting127129
– Regulerende energiebelasting4 1154 273
– Waterbelasting117119
– Brandstoffenheffingen– 4– 4
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a. 152155
Belasting op zware motorrijtuigen116121
   
Belastingen op inkomen, winst en vermogen55 56959 823
Inkomstenbelasting kas2 9522 651
Loonbelasting kas31 43935 916
Dividendbelasting3 8852 840
Kansspelbelasting221234
Vennootschapsbelasting15 42316 489
– Gassector kas2 0501 900
– Niet-gassector kas13 37314 589
Vermogensbelasting00
Successierechten1 6501 693
   
Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten4747
   
Totaal belastingontvangsten (kasbasis)124 041130 891
Premiesvolksverzekeringen kas33 69432 148
Premieswerknemersverzekeringen*39 86541 371
Aansluiting op EMU-basis551625
Totaal belasting- en premieontvangsten (EMU-basis)198 149205 034

* Premies werknemersverzekeringen exclusief UFO-premie