Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.2 Maatregelen per 2007

Tabel 5.2.1 bevat een overzicht van de maatregelen op het gebied van de belastinguitgaven per 2007.

Tabel 5.2.1 Maatregelen per 2007, budgettair effect op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)
 2007
Aanpassing bestaande belastinguitgaven: 
Uitbreiding afdrachtvermindering onderwijs en aftrek scholingsuitgaven140
Uitbreiding aftrek scholingsuitgaven voor studenten2
Uitbreiding afdrachtvermindering zeevaart voor buitenlandse zeevarenden5
Wijziging afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)0
BTW-vrijstelling detacheren wetenschappelijk personeel5
Aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting voor wijkontwikkelingsmaatschappijen (WOM)1
Vereenvoudigen MRB voor motoren (halftarief MRB)1
Introductie nieuwe belastinguitgaven: 
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid10
Totaal64

1 Een deel van de uitbreiding van de afdrachtvermindering onderwijs heeft al effect in 2006.