Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6 INTERDEPARTEMENTALE BELEIDSONDERZOEKEN

Deze bijlage geeft inzicht in de voortgang van de interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) sinds de vorige miljoenennota (MN 2006).

Besluitvorming over nieuwe IBO-onderwerpen is met ingang van 2006 niet langer geconcentreerd op één moment in het jaar. Voortaan kunnen IBO’s op ieder moment van het jaar worden gestart.

Het kabinet heeft in het voorjaar beslist over een IBO Toekomstig internationaal klimaatbeleid74, dat naar verwachting begin 2007 zal worden afgerond. Uiteraard zal de Kamer ook over andere nieuwe onderwerpen bericht ontvangen zodra besluitvorming ter zake heeft plaatsgevonden.

Een totaaloverzicht van taakopdrachten, respectievelijk van IBO-rapporten inclusief de desbetreffende kabinetsstandpunten is te vinden op de website van het ministerie van Financiën ( www.minfin.nl/IBO).

6.1 Stand van zaken IBO’s uit ronde 2005

MinisterieOnderwerpPublicatiedatum rapport en kabinetsstandpuntKamerstuk
OCWBVE2 mei 200627 451, nr. 53
VWSFinanciering jeugdbeleidNaar verwachting september 2006
HorizontaalOverheidscommunicatieNaar verwachting najaar 2006
HorizontaalOrganisatie beheerfuncties vastgoed RijkNaar verwachting september 2006

Sinds de vorige miljoenennota is ook een aantal IBO’s uit eerdere IBO-rondes (nagenoeg) afgerond (tabel 6.2). Voor een volledig overzicht van alle IBO’s wordt naar bovengenoemde site verwezen.

6.2 IBO’s uit eerdere rondes

MinisterieOnderwerpPublicatiedatum rapport en kabinetsstandpuntKamerstuk
OCW (ronde 2004)VMBO8 december 200530 079, nr. 5
VROM (ronde 2004)Verstedelijking6 juli 200630 647, nr. 1
VenW (ronde 2004)Beleid en onderhoud infrastructuurNaar verwachting najaar 2006
VWS (ronde 2004)Organisatie romp AWBZ9 juni 200630 597, nr. 1
BZK (ronde 2004)Modellen voor beheer van de politie14 oktober 200529 628, nr. 25
Horizontaal (ronde 2004)Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel20 september 2005 (rapport)30 311, nr. 1
VenW (ronde 2003)Gebruikskostenvergoeding goederenvervoer9 september 2005 (rapport) 16 juni 2006 (kabinetsstandpunt)29 644, nr. 1229 644, nr. 68

74  De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 13 maart 2006 (TK 2005–06, 30 945, nr. 1)