Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

TREFWOORDENREGISTER

Aandelenkoers

69

Aardgasbaten

12, 71

Accijns

90–92, 94, 100, 104

Administratieve lastendruk

35

Administratieve lasten

4, 10, 12, 21, 33, 36–38, 42, 54, 61, 79, 101, 107–109, 110, 116

Afdrachten aan Brussel

58

Allochtone vrouwen

59

Allochtonen

18, 31, 35

AOW

5, 27, 60, 70, 83, 111

AOW-toeslag

11, 36

Arbeidsaanbod

11, 20, 21, 28, 30

Arbeidskorting

11, 36, 56, 63, 99

Arbeidskosten

69, 71

Arbeidsmarkt

8, 10–12, 15, 16, 18–20, 25, 27, 31, 35, 39, 60, 71, 72, 113

Arbeidsongeschiktheid

10, 19, 28, 35, 38, 61, 72, 97, 98, 115, 117

Arbeidsparticipatie

11, 21, 22, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 61

Arbeidsproductiviteit

21, 34

Armoedebestrijding

49

Armoedeval

28

Asiel

38, 58

Asielzoekers

38

AWBZ

45, 46, 89, 106, 113, 115

Basisverzekering

45, 46

Bedrijfsvoering

10

Begrotingsbeleid

50, 54, 67, 72, 114

Begrotingsconsolidatie

3, 54, 55, 72

Begrotingsdiscipline

9, 67

Begrotingstekort

5, 71

Belastingen

24, 29, 54, 63, 80, 90–94, 97–99, 100, 101, 111, 114

Bestuurlijke Vernieuwing

115

Bezuinigingen

71

Bezuinigingsronde

69

Bijstand

10, 19, 28, 34, 35, 54, 73

Black Thursday

69

BTW

82, 83, 87, 97, 104, 115

Budgettair beleid

3

Bureaucratie

21, 35, 37, 39, 40, 44, 46, 47

Collectieve regelingen

33

Collectieve voorzieningen

28

Comptabiliteitswet

68, 89, 112

Concurrentiekracht

69

Concurrentiepositie

7, 16, 19, 35, 71, 72

Conjunctuur

7, 9, 15, 19, 31, 69, 72, 111

Consumentenautoriteit

33

Consumentenvertrouwen

5, 9, 10, 36

Criminaliteit

5, 10, 39, 40, 43, 44, 51

Deflatie

69

Dutch miracle

72

Duurzame energie

10

Dynamiek

3, 20–26 103

Ecologische Hoofdstructuur

47, 48, 115

Economische groei

5, 8, 15, 16–18, 21–24, 32, 35, 47, 54, 55, 66, 72, 91, 92

Eerste Wereldoorlog

3, 68, 69

Efficiency

28, 43

EHS

47, 48, 115

Eigen verantwoordelijkheid

23, 32, 33, 34

EMU-saldo

4, 9, 53, 54, 56, 79, 96

EMU-schuld

4, 79, 96, 112

EMU-tekort

56

Eurogebiedgemiddelde

16, 27

Europese afdrachten

55, 65

Europese Commissie

9, 21, 115

Europese uitgaven

58

Europese Unie

49, 50, 112, 114, 115

Euro

3, 9, 16, 29, 35, 42, 46–50, 55, 57, 58, 65, 70, 72, 73, 112, 114, 115, 116

Eurozone

54, 56, 57

Export

16

Feitelijk saldo

53, 54

FES

10, 12, 25, 42, 43, 49, 55, 65, 82, 83, 112, 113, 115

Gasbaten

83, 114

Gemeentefonds

60, 82, 112, 115

Gemeenten

33, 34, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 56, 59, 60, 69, 112, 117

Geneesmiddelen

61, 62, 85, 86, 109

Gezondheidszorg

44–46, 51, 72, 85, 86, 115

Globalisering

13, 15, 26, 31, 72

Heffingskorting

63, 64, 93, 99, 103

Hervormingen

5, 9, 10, 13, 15, 19, 24, 25–28, 30, 33, 34, 42, 44, 55, 67, 72

HGIS

82, 83, 112, 115

Hoofdlijnenakkoord

9, 54, 55, 62, 64, 80, 81, 107

Hoogconjunctuur

18, 19

Houdbare overheidsfinanciën

13, 28

Huurbeleid

47, 48

Huursubsidie

99

Immigratie

26, 35, 38, 84, 86, 116

Import

84, 86

Inburgeringsstelsel

35, 39

Inflatie

17, 26, 30, 68, 69, 71

Infrastructuur

10, 12, 26, 42–44, 46, 49, 55, 70, 82, 87, 106, 113, 116

Inkomen

8, 9, 27, 28–30, 34, 38, 39, 48, 54, 58, 64, 65, 69, 71, 85, 86, 89, 90–, 94, 97–99, 101, 104, 111, 116

Inkomensongelijkheid

28–30

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

38, 116

Innovatie

3, 12, 21–26, 28, 35, 41–43, 64

Integratie

16, 30, 33, 35, 38, 51, 58, 59

Interdepartementaal beleidsonderzoek

113, 115

Investeringen

10, 12, 16, 26, 42, 49, 71, 98, 104, 113

Investering

10, 55, 67, 71, 98, 103, 104, 112, 113, 115, 116

IVA

38, 116

Jeugd

3, 11, 12, 18, 39, 40, 41, 57, 59, 105

Jeugdzorg

12, 39, 40, 59

Kabinetsbeleid

15, 26

Kapitaalsbelasting

94

Kennisparadox

41, 42

Kennis

3, 10, 21, 22, 25, 28, 37, 38, 41, 42, 43, 102

Kenniswerker

25, 41

Keuzevrijheid

32, 33

Kinderopvang

5, 11, 36, 38, 60, 61, 63, 64

Klimaatbeleid

47, 49, 105

Koopkracht

3, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 30, 35, 36, 57

Krijgsmacht

50, 51

Laagconjunctuur

7, 8, 19, 31

Landbouw

37, 82, 87, 98, 100, 101, 104, 116

Lastenbeeld

63, 64

Lastendruk

71, 72, 98, 99, 107

Lastenkader

54, 64, 65

Lasten

3, 11, 23, 24, 36, 37, 46, 54, 55, 58, 63–66, 71, 72, 84–86, 92, 93, 111–114

Lastenverlichting

5, 8, 11, 17, 54, 55, 63– 66, 92, 93, 111, 113

Lastenverzwaring

64, 93

Lerarentekort

41

Levensloopregeling

38

Lissabonreview

21

Lokale overheidsfinanciën

56

Loonmatiging

7, 72

Luchtkwaliteit

10, 46–49, 55

MDG

116

MEP

36, 58, 59, 116

Midden- en kleinbedrijf

64, 116

Migrant

35, 38, 39, 42

Milieu

10, 12, 26, 33, 36, 37, 47, 49, 50, 51, 59, 82, 83, 85–88, 90–92, 94, 98, 104, 109, 116, 117

Millioenenrede

67

Minister van Financiën

57, 67, 68, 70, 113

Mobiliteit

3, 10, 20, 23, 46, 47, 48, 103, 113

Nationale Schuld

82

Nationale Zorgautoriteit

62

Natuur

22, 32, 33, 42, 46, 48, 82, 83, 87, 98, 99, 104, 116

Nederlandse afdrachten aan Brussel

54, 65

Nederlandse Antillen

49, 50, 116

Nettopositie

65

Nota Ruimte

47, 49

OESO

21, 116

Olieprijs

16, 17, 71, 91, 92

Ombuigingen

27, 55

Ondernemingsbestuur

25

Ondernemingsklimaat

21, 25, 35, 37

Onderwijs

3, 10, 12, 19, 25, 26, 29, 31, 39, 40–43, 51, 55, 58, 59, 70, 82, 83, 87, 97, 99, 104, 115–117

Ontwikkelingssamenwerking

50, 51, 58, 116

Overheidsfinanciën

3, 9, 11, 26–28, 35, 54–56, 67, 68, 69, 70, 71, 114

Overheidsingrijpen

32, 33, 50

Overstroming

47, 48

OZB

116

Participatie

19, 21, 22, 28, 30, 31, 35

Particuliere consumptie

17, 90, 113

Pensioenen

10, 54

Pensioenfondsen

9

Pensioenpremie

35

Politie

11, 12, 26, 32, 34, 41, 43, 44, 50, 59, 63, 67, 69, 72, 79, 84, 86, 100, 106

Premies

10, 45, 54, 63, 64, 79, 88–94, 99, 114

Prepensioen

19, 27, 28, 38, 64, 73, 93

Preventie

43–45, 51

Productiviteit

10, 21, 22, 62, 69

Provincies

47, 48, 56, 59, 60, 114

Reële uitgaven

55

Ruimtelijke ordening

46, 49

Schoolverlaters

12, 39

Schuldquote

54, 69, 71–73, 96

SCP

29, 116

SER

20, 70, 116

SGP

116

Sneller Beter

45

Sociale partners

16, 19, 20, 35

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

60, 80, 81, 111, 113, 116

Sociale Zekerheid

9, 10, 19, 21, 25, 26, 33, 38, 55, 60, 72, 113, 116

Structurele EMU-saldo

9, 54

Structurele hervormingen

3, 27, 53, 54, 72, 73

Structurele saldo

54

Subsidiariteitsbeginsel

33, 50

Subsidies

29, 47, 55, 71, 73, 111

Tbs

12, 43, 44, 59, 116

Terrorisme

17, 43, 44, 50, 59, 116

Tientje van Lieftinck

70

Toelatingsbeleid

38, 39

Trendmatige begrotingsbeleid

53, 55, 57

Uitgavenintensiveringen

55

Uitgavenkader

54, 57, 58, 60–62, 79, 81, 114

UWV

38, 60, 61, 64, 116

Vacatures

41

Veiligheid

3, 10, 11, 12, 38, 43, 44, 48–50, 55, 57, 58–60, 115, 116

Veiligheidsprogramma

43

Vennootschapsbelasting

11, 25, 37, 42, 56, 64, 89–92, 94, 114, 117

Vergrijzing

9, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 26, 27, 31, 46, 72

Verkeer

40, 46, 48, 49, 82, 87, 88, 90, 91, 94, 112, 113, 116

Verkeersveiligheid

47, 48

Vervoer

46, 49, 100, 103, 104, 106

Vervroegde uittreding

28, 55

Verzekeraars

32, 44, 45, 113

Voortijdig schoolverlaters

12, 39

VPB

11, 12, 37, 83, 91, 98, 117

Vrede

49

VUT

28, 64, 83, 93, 117

Wachtlijsten

38–40, 45, 59

WAO

27, 51, 60, 73, 117

Wateroverlast

47, 48

Wereldhandel

69

Werken aan Winst

11, 21, 25, 37, 63, 64, 92, 93, 98

Werkgelegenheid

7–9, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 31, 36, 38, 71, 72, 82, 83, 89, 90

Werkloosheid

5, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 60, 64, 69, 71–73, 93, 111

Werkloosheidswet

10, 117

Werknemersverzekeringen

38, 60, 90, 91, 93, 94, 99, 116

Wet- en regelgeving

12, 36, 37, 108

Wet inrichting landelijk gebied

48

Wet kinderopvang

38, 109

Wet maatschappelijke ondersteuning

45, 46, 117

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

60, 117

Wet werk en bijstand

10 , 19, 28, 34, 38, 117

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

28, 35, 38, 60, 117

Wetenschap

10, 24, 41, 42, 82, 83, 87, 97, 99, 116, 117

WIA

28, 35, 38, 60, 61, 64, 99

WMO

45, 46, 51, 117

Wonen

41, 46–48

Woningbouw

47, 48

Woningmarkt

46, 48

WWB

10, 28, 34, 38, 117

WW

10, 27, 28, 33, 36, 38, 60, 63, 73, 99, 114, 117

Ziekenfonds

45, 117

Ziektekosten

10, 33, 36, 45, 115, 117

Ziekteverzuim

38, 41

Zorg

3, 10–12, 15, 17, 19, 20, 23, 25–33, 35, 36, 38–41, 44–46, 48, 51, 55, 58, 59, 61–64, 67, 70, 80, 81, 93, 103, 109, 115, 117

Zorgsector

111, 113

Zorgstelsel

10, 26, 29, 32, 45, 55, 63, 66

Zorgtoeslag

8, 10, 28, 29, 63, 64, 66, 83, 92

Zorgverzekeraar

45

Zorgverzekeringswet

45