Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

A Infrastructuurfonds

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

6.163.077

12

Hoofdwegennet

2.293.979

13

Spoorwegen

2.387.881

14

Regionaal, lokale infra

181.447

15

Hoofdvaarwegennet

883.428

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

143.740

18

Overige uitgaven en ontvangsten

272.602

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

0

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

6.163.077

12

Hoofdwegennet

533.670

13

Spoorwegen

232.720

14

Regionaal, lokale infra

0

15

Hoofdvaarwegennet

26.980

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

40.347

18

Overige uitgaven en ontvangsten

0

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

5.329.360

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

5.206.259

12

Hoofdwegennet

2.211.002

13

Spoorwegen

1.733.921

14

Regionaal, lokale infra

67.024

15

Hoofdvaarwegennet

825.542

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

96.890

18

Overige uitgaven en ontvangsten

271.880

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

0