Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

B. Gemeentefonds

Begrotingsstaat Gemeentefonds voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

27.272.721

2

Apparaat

61.080

3

Programma

16.925.175

4

Integratie-uitkering sociaal Domein

10.286.466

Begrotingsstaat Gemeentefonds voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

0

2

Apparaat

0

3

Programma

0

4

Integratie-uitkering sociaal Domein

0

Begrotingsstaat Gemeentefonds voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

27.272.721

2

Apparaat

61.080

3

Programma

16.925.175

4

Integratie-uitkering sociaal Domein

10.286.466