Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

113.808

1

Raad van State

59.034

2

Algemene Rekenkamer

28.750

3

De Nationale Ombudsman

15.461

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3.975

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.795

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.735

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.058

Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

5.695

1

Raad van State

1.950

2

Algemene Rekenkamer

1.217

3

De Nationale Ombudsman

2.189

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

29

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

60

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

200

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

50

Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

113.808

1

Raad van State

59.034

2

Algemene Rekenkamer

28.750

3

De Nationale Ombudsman

15.461

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3.975

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.795

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.735

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.058