Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

III Algemene Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

62.845

1

Bevorderen eenheid regeringsbeleid

59.429

4

Kabinet van de Koning

2.338

5

Cie v. Toez. I&V

1.078

Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

6.633

1

Bevorderen eenheid regeringsbeleid

4.295

4

Kabinet van de Koning

2.338

5

Cie v. Toez. I&V

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

62.845

1

Bevorderen eenheid regeringsbeleid

59.429

4

Kabinet van de Koning

2.338

5

Cie v. Toez. I&V

1.078