Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IV Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

258.908

1

Waarborgfunctie

61.553

2

Bevord.autonomie Koninkrijkspartners

196.552

3

Nominaal en onvoorzien

803

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

36.475

1

Waarborgfunctie

4.857

2

Bevord.autonomie Koninkrijkspartners

31.618

3

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

89.791

1

Waarborgfunctie

61.553

2

Bevord.autonomie Koninkrijkspartners

27.435

3

Nominaal en onvoorzien

803