Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IX Financiën en Nationale Schuld

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

6.922.713

1

Belastingen

3.222.131

2

Financiele Markten

21.500

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.314

4

Internationale Fin. Betrekkingen

384.077

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

88.058

6

BTW-Compensatiefonds

2.901.122

7

Beheer materiele activa

306

10

Nominaal en onvoorzien

50.043

21

Centraal Apparaat

236.162

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

4.124.758

1

Belastingen

997.220

2

Financiele Markten

12.515

3

Financ. act. Publiek-Private sector

2.929.491

4

Internationale Fin. Betrekkingen

24.579

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

103.250

6

BTW-Compensatiefonds

0

7

Beheer materiele activa

1.800

10

Nominaal en onvoorzien

0

21

Centraal Apparaat

55.903

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

17.357.622

1

Belastingen

3.222.131

2

Financiele Markten

21.500

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.314

4

Internationale Fin. Betrekkingen

290.606

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.438

6

BTW-Compensatiefonds

2.901.122

7

Beheer materiele activa

306

10

Nominaal en onvoorzien

50.043

21

Centraal Apparaat

236.162

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

54.832.587

1

Financiering staatsschuld

50.473.791

2

Kasbeheer

4.358.796

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

58.096.175

1

Financiering staatsschuld

55.363.913

2

Kasbeheer

2.732.262

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

54.832.587

1

Financiering staatsschuld

50.473.791

2

Kasbeheer

4.358.796