Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

J Deltafonds

Begrotingsstaat Deltafonds voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.374.587

1

Investeren in waterveiligheid

903.737

2

Investeren in zoetwatervoorziening

6.249

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

190.021

4

Experimenteren cf. art.111 Deltawet

11.463

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

216.347

6

Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

0

7

Investeren in Waterkwaliteit

46.770

Begrotingsstaat Deltafonds voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.374.587

1

Investeren in waterveiligheid

246.003

2

Investeren in zoetwatervoorziening

4.000

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

0

4

Experimenteren cf. art.111 Deltawet

0

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

6

Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.124.584

7

Investeren in Waterkwaliteit

0

Begrotingsstaat Deltafonds voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.501.651

1

Investeren in waterveiligheid

1.021.070

2

Investeren in zoetwatervoorziening

13.385

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

183.181

4

Experimenteren cf. art.111 Deltawet

0

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

241.385

6

Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

0

7

Investeren in Waterkwaliteit

42.630