Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

V Buitenlandse Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2015  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

7.874.490

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

111.701

42

Veiligheid en stabiliteit

251.622

43

Europese Samenwerking

6.680.065

44

Consulaire belangenbehartiging

53.220

46

Nominaal en onvoorzien

25.018

47

Apparaat

752.864

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

476.598

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

0

42

Veiligheid en stabiliteit

1.168

43

Europese Samenwerking

413.890

44

Consulaire belangenbehartiging

42.090

46

Nominaal en onvoorzien

0

47

Apparaat

19.450

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

9.041.188

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

95.101

42

Veiligheid en stabiliteit

232.482

43

Europese Samenwerking

7.962.322

44

Consulaire belangenbehartiging

50.981

46

Nominaal en onvoorzien

25.018

47

Apparaat

675.284