Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VI Veiligheid en Justitie

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

11.437.413

31

Nationale Politie

5.132.936

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.439.713

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

662.722

34

Sanctietoepassing

2.416.080

35

Jeugd

372.566

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

248.052

37

Vreemdelingen

757.030

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

403.038

92

Nominaal en onvoorzien

2.218

93

Geheim

3.058

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.424.236

31

Nationale Politie

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

274.980

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.066.898

34

Sanctietoepassing

79.665

35

Jeugd

1.487

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

0

37

Vreemdelingen

0

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

706

92

Nominaal en onvoorzien

0

93

Geheim

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

11.421.856

31

Nationale Politie

5.132.936

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.439.713

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

662.722

34

Sanctietoepassing

2.416.080

35

Jeugd

372.566

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

248.052

37

Vreemdelingen

757.030

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

387.481

92

Nominaal en onvoorzien

2.218

93

Geheim

3.058