Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

634.126

61

Openbaar bestuur en democratie

30.383

62

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

212.743

66

Dienstverlenende en innovatieve overheid

88.885

67

Arbeidszaken overheid

35.546

71

Centraal Apparaat

252.326

72

Algemeen

3.689

73

Nominaal en onvoorzien

10.554

74

VUT-fonds

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

757.353

61

Openbaar bestuur en democratie

21.965

62

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

12.714

66

Dienstverlenende en innovatieve overheid

0

67

Arbeidszaken overheid

820

71

Centraal Apparaat

6.054

72

Algemeen

0

73

Nominaal en onvoorzien

0

74

VUT-fonds

715.800

Begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

633.207

61

Openbaar bestuur en democratie

30.383

62

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

212.743

66

Dienstverlenende en innovatieve overheid

88.885

67

Arbeidszaken overheid

35.546

71

Centraal Apparaat

253.792

72

Algemeen

1.304

73

Nominaal en onvoorzien

10.554

74

VUT-fonds

0