Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

36.042.123

1

Primair onderwijs

9.963.954

3

Voortgezet onderwijs

7.480.508

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.107.238

6

Hoger beroepsonderwijs

2.774.109

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.145.632

8

Internationaal onderwijsbeleid

11.235

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

249.541

11

Studiefinanciering

4.246.402

12

Tegemoetkoming studiekosten

89.214

13

Lesgelden

7.515

14

Cultuur

733.744

15

Media

996.406

16

Onderzoek en wetenschappen

973.046

25

Emancipatie

15.172

91

Nominaal en onvoorzien

1.355

95

Apparaatskosten

247.052

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.256.715

1

Primair onderwijs

1.661

3

Voortgezet onderwijs

1.361

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

6

Hoger beroepsonderwijs

1.213

7

Wetenschappelijk onderwijs

16

8

Internationaal onderwijsbeleid

99

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

6.000

11

Studiefinanciering

804.481

12

Tegemoetkoming studiekosten

3.709

13

Lesgelden

246.227

14

Cultuur

780

15

Media

190.500

16

Onderzoek en wetenschappen

101

25

Emancipatie

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

95

Apparaatskosten

567

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

0

1

Primair onderwijs

0

3

Voortgezet onderwijs

0

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

6

Hoger beroepsonderwijs

0

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

8

Internationaal onderwijsbeleid

0

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

0

11

Studiefinanciering

0

12

Tegemoetkoming studiekosten

0

13

Lesgelden

0

14

Cultuur

-450

15

Media

0

16

Onderzoek en wetenschappen

450

25

Emancipatie

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

95

Apparaatskosten

0