Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

X Defensie

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

8.000.363

1

Opdracht Inzet

304.026

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

696.160

3

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.121.002

4

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

644.308

5

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

311.472

6

Investeringen Krijgsmacht

1.408.438

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Org

742.400

8

Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

1.037.650

9

Algemeen

102.460

10

Centraal apparaat

1.599.771

11

Geheime uitgaven

5.339

12

Nominaal en onvoorzien

27.337

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

323.062

1

Opdracht Inzet

6.707

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

19.951

3

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

20.523

4

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

15.227

5

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

4.590

6

Investeringen Krijgsmacht

152.556

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Org

42.933

8

Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

53.764

9

Algemeen

0

10

Centraal apparaat

6.811

11

Geheime uitgaven

0

12

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

8.147.966

1

Opdracht Inzet

304.026

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

696.160

3

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.121.002

4

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

644.308

5

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

311.472

6

Investeringen Krijgsmacht

1.556.041

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Org

742.400

8

Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

1.037.650

9

Algemeen

102.460

10

Centraal apparaat

1.599.771

11

Geheime uitgaven

5.339

12

Nominaal en onvoorzien

27.337