Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XII Infrastructuur en Milieu

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

9.235.473

11

Waterkwantiteit

37.847

12

Waterkwaliteit

6.225

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

194.736

14

Wegen en verkeersveiligheid

32.043

15

OV-keten

6.021

16

Spoor

28.785

17

Luchtvaart

23.759

18

Scheepvaart

4.732

19

Klimaat

59.915

20

Lucht en geluid

36.450

21

Duurzaamheid

20.493

22

Externe veiligheid en risico's

43.846

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

39.914

24

Handhaving en toezicht

110.047

25

Bijdrage BDU

1.782.405

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.453.944

97

Algemeen departement

45.445

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

300.273

99

Nominaal en onvoorzien

8.593

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

241.151

11

Waterkwantiteit

23.800

12

Waterkwaliteit

0

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

934

14

Wegen en verkeersveiligheid

6.782

15

OV-keten

0

16

Spoor

0

17

Luchtvaart

33.109

18

Scheepvaart

0

19

Klimaat

168.000

20

Lucht en geluid

0

21

Duurzaamheid

0

22

Externe veiligheid en risico's

2.719

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

0

24

Handhaving en toezicht

0

25

Bijdrage BDU

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

0

97

Algemeen departement

3.373

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

2.434

99

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

9.194.464

11

Waterkwantiteit

30.634

12

Waterkwaliteit

4.564

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

172.802

14

Wegen en verkeersveiligheid

30.322

15

OV-keten

6.021

16

Spoor

19.709

17

Luchtvaart

20.617

18

Scheepvaart

4.707

19

Klimaat

55.891

20

Lucht en geluid

25.638

21

Duurzaamheid

19.262

22

Externe veiligheid en risico's

42.203

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

40.781

24

Handhaving en toezicht

110.047

25

Bijdrage BDU

1.807.451

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.453.944

97

Algemeen departement

45.168

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

296.110

99

Nominaal en onvoorzien

8.593