Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

32.421.680

1

Arbeidsmarkt

17.525

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

6.529.723

3

Arbeidsongeschiktheid

604

4

Jonggehandicapten

3.113.430

5

Werkloosheid

41.859

6

Ziekte en zwangerschap

6.743

7

Kinderopvang

2.408.446

8

Oudedagsvoorziening

31.890

9

Nabestaanden

829

10

Tegemoetkoming ouders

5.389.722

11

Uitvoeringskosten

462.130

12

Rijksbijdragen

13.952.163

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

123.166

96

Apparaat

277.741

98

Algemeen

46.326

99

Nominaal en onvoorzien

19.383

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.685.276

1

Arbeidsmarkt

33.748

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

500

3

Arbeidsongeschiktheid

0

4

Jonggehandicapten

0

5

Werkloosheid

0

6

Ziekte en zwangerschap

0

7

Kinderopvang

1.408.866

8

Oudedagsvoorziening

0

9

Nabestaanden

0

10

Tegemoetkoming ouders

237.589

11

Uitvoeringskosten

0

12

Rijksbijdragen

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

1.000

96

Apparaat

3.573

98

Algemeen

0

99

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

32.349.692

1

Arbeidsmarkt

17.447

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

6.457.735

3

Arbeidsongeschiktheid

604

4

Jonggehandicapten

3.113.430

5

Werkloosheid

41.859

6

Ziekte en zwangerschap

6.743

7

Kinderopvang

2.408.446

8

Oudedagsvoorziening

31.890

9

Nabestaanden

829

10

Tegemoetkoming ouders

5.389.722

11

Uitvoeringskosten

462.130

12

Rijksbijdragen

13.952.163

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

123.166

96

Apparaat

277.741

98

Algemeen

46.404

99

Nominaal en onvoorzien

19.383