Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

14.585.866

1

Volksgezondheid

642.082

2

Curatieve Zorg

4.660.890

3

Maatschappelijke Ondersteuning en Langdurige Zorg

3.578.197

4

Zorgbreed Beleid

779.740

5

Jeugd

209.109

6

Sport en Bewegen

126.606

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

309.002

8

Tegemoetkoming Specifieke Kosten

4.068.504

9

Algemeen

28.144

10

Apparaatsuitgaven

230.232

11

Nominaal en Onvoorzien

-46.640

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

82.658

1

Volksgezondheid

11.003

2

Curatieve Zorg

45.853

3

Maatschappelijke Ondersteuning en Langdurige Zorg

3.441

4

Zorgbreed Beleid

4.858

5

Jeugd

4.508

6

Sport en Bewegen

1.740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

901

8

Tegemoetkoming Specifieke Kosten

0

9

Algemeen

0

10

Apparaatsuitgaven

5.354

11

Nominaal en Onvoorzien

5.000

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

14.461.755

1

Volksgezondheid

637.324

2

Curatieve Zorg

4.601.620

3

Maatschappelijke Ondersteuning en Langdurige Zorg

3.578.197

4

Zorgbreed Beleid

757.515

5

Jeugd

209.109

6

Sport en Bewegen

88.753

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

309.002

8

Tegemoetkoming Specifieke Kosten

4.068.504

9

Algemeen

28.144

10

Apparaatsuitgaven

230.232

11

Nominaal en Onvoorzien

-46.645