Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2015 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

2.475.165

41

Duurzame handel en investeringen

514.497

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

564.053

43

Sociale vooruitgang

943.934

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

394.571

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

58.110

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2015

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

86.809

41

Duurzame handel en investeringen

7.267

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

0

43

Sociale vooruitgang

0

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

0

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

79.542

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2015

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

2.743.106

41

Duurzame handel en investeringen

320.663

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

445.237

43

Sociale vooruitgang

1.589.610

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

366.379

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

21.217