Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016

34300 IIA 4 Verslag

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 4

Vastgesteld 15 oktober 2015

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare behandeling voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Berndsen-Jansen

Adjunct-griffier van de commissie,
Hendrickx