Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2016

34300 B 6 Amendement van het lid krol

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 6

Ontvangen 5 november 2015

In het voorstel van wet wordt in artikel 3 het bedrag van de decentralisatie-uitkeringen verhoogd met € 10.000.000.

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Gemeentefonds worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Ondersteuning van mantelzorgers kan en moet op uiteenlopende wijzen worden ingevuld, zeker omdat mensen met een zwaardere zorgvraag langer thuis blijven wonen. Dat gebeurt onder meer door gemeenten en door belangenorganisaties. Indiener is van mening dat de mantelzorger én de verzorgde niet in de laatste plaats gebaat zijn bij het verlichten van hun dagelijkse last. Daarom maakt indiener met dit amendement € 10 miljoen extra vrij, toe te voegen aan het Gemeentefonds ten bate van dagbesteding en respijtzorg voor thuiswonenden. Op de begroting van het Gemeentefonds is daartoe een amendement ingediend. Indiener beoogt met amendement 34 300-XVI, nr. 90 dekking te vinden in het juridisch niet-verplichte deel van beleidsartikel 4 van de begroting van VWS.


Krol