Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2016

34300 B A Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat / algemene zaken en huis van de koning

Vergaderjaar 2015-2016

A

Vastgesteld 8 december 2015

De commissie wilde zich in dit verslag onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.

Wel behield men zich het recht voor om bij de openbare behandeling in te gaan op de met dit wetsvoorstel verband houdende onderwerpen.

De voorzitter van de commissie,
Engels

De griffier van de commissie,
Bergman