Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemming Begroting Staten-Generaal (Kamerstuk 34300 IIA)

34300 IIA 03-12-2015

11 Stemming Begroting Staten-Generaal

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (34300-IIA). 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter :

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.