Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemming Begroting Deltafonds (J) (Kamerstuk 34300 J)

34300 J 03-12-2015

26 Stemming Begroting Deltafonds (J)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2016 (34300-J). 

(Zie wetgevingsoverleg van 30 november 2015.) 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter :

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.