Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

34300 XVII 27 Gewijzigd amendement van het lid voordewind ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 22

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 27

Ontvangen 26 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Via dit amendement worden het verplichtingen- en uitgavenbedrag van artikel 4 verhoogd met € 2 miljoen ten behoeve van de Dutch Relief Alliance (DRA) binnen beleidsartikel 4.4 (Noodhulpfonds). De aanleiding voor het amendement is het tekort aan humanitaire hulpverlening aan vluchtelingen in en rondom conflictgebieden. Specifiek gaat het om besteding van:

  • –  € 1 miljoen voor noodhulp aan IDP’s in Noord-Irak via het DRA.
  • –  € 1 miljoen voor noodhulp in Oost-Oekraïne via het DRA.

Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte budget binnen beleidsartikel 4.4 Noodhulpfonds, daarbinnen specifiek bij het Relief Fund.


Voordewind