Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

13. Overzicht interventies financiële sector

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gepleegd om het financiële stelsel gezond te houden en bij te dragen aan het herstellen van de rust op de financiële markten. Vanaf 2010 heeft de overheid ook aan Europese faciliteiten bijgedragen, in het bijzonder door het verstrekken van garanties. Deze bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht van alle interventies. Tabel 1 geeft de kasstromen en de garanties die met de interventies gepaard gaan en de vindplaatsen ervan in de begroting IX integraal weer. Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: het EMU-saldo, de EMU-schuld1 en de staatsschuld per thema becijferd. De kolom «telling» geeft hierbij aan welke posten bij elkaar moeten worden opgeteld. Onderaan de tabel zijn de totalen van alle maatregelen bij elkaar opgeteld.

#

Stand: MJN 2016

(– = ontvangst)

 

Telling

2008–2012

2013

2014

2015

2016

Bron:

 

A. Fortis/RFS/AA

               
                   

1

Aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

   

27.955

0

0

   

IX art.3

2

waarvan relevant voor het EMU saldo

   

3.088

       

CBS/Eurostat

3

Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

   

3.750

0

– 200

– 1.650

– 950

IX art. 11

4

Renteontvangsten overbruggingskredieten (voormalig) Fortis

   

– 1.695

– 103

– 98

– 84

– 41

IX art. 11

5

Dividend ABN Amro Group

   

– 250

– 400

– 325

– 625

 

IX art.3

6

Dividend ASR Verzekeringen

   

– 71

– 88

– 99

– 139

 

IX art.3

7

Dividend RFS Holdings

   

– 6

0

0

   

IX art.3

8

Dividend financiële instellingen

   

0

0

0

0

– 525

IX art.3

9

Premieontvangsten capital relief instrument

   

– 193

0

0

0

0

IX art.3

10

Premieontvangsten counter indemnity

   

– 78

– 26

– 12

0

0

IX art.3

                   
 

Verleende garanties

               

11

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

   

32.611

       

IX art.3

12

waarvan vervallen

   

– 32.611

       

IX art.3

13

Counter Indemnity ABN-AMRO

   

950

       

IX art.3

14

waarvan vervallen

       

– 950

   

IX art.3

                   
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

 

1, 3 t/m 10

29.412

– 617

– 734

– 2.498

– 1.516

 
 

Effect op EMU saldo

 

2, 4 t/m 10

– 795

617

534

848

566

 
 

Effect op EMU schuld

 

1, 3 t/m 10

29.309

– 617

– 734

– 2.498

– 1.516

 
 

Effect op staatsschuld

 

1, 3 t/m 10

29.309

– 617

– 734

– 2.498

– 1.516

 
                   
 

B. SNS Reaal

               
                   

15

Kapitalisatie Holding en Bank

   

0

2.200

0

   

IX art.3

16

Overbruggingskrediet

   

0

1.100

0

   

IX art.3

17

Kapitalisatie Propertize

   

0

500

0

   

IX art.3

18

Renteontvangsten overbruggingskrediet

   

0

– 7

– 21

– 21

0

IX art.3

19

Dividend SNS Reaal N.V.

   

0

0

0

0

0

IX art.3

20

Premieontvangsten garantie Propertize

   

0

0

– 2

– 9

– 8

IX art.3

21

Resolutieheffing

   

0

0

– 1.005

   

IX art.1

                   
 

Verleende garanties

               

22

Garantieverlening VBO

   

0

4.166

0

   

IX art.3

23

waarvan vervallen

       

– 566

   

IX art.3

                   
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

 

15 t/m 21

0

3.793

– 1.028

– 30

– 8

 
 

Effect op EMU saldo

 

18 t/m 21

0

– 1.123

1.028

30

8

 
 

Effect op EMU schuld

 

15 t/m 23

0

7.848

– 1.594

– 30

– 8

 
 

Effect op staatsschuld

 

15 t/m 21

0

3.793

– 1.028

– 30

– 8

 
                   
 

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

               
                   

24

Verstrekt kapitaal ING

   

2.250

– 750

– 1.500

   

IX art.3

25

Verstrekt kapitaal Aegon

   

0

0

0

   

IX art.3

26

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

   

565

0

0

   

IX art.3

 

waarvan afgeboekt

   

– 565

       

IX art.3

       

0

         

27

Couponrente ING

   

– 718

– 31

– 90

   

IX art.3

28

Couponrente Aegon

   

– 177

0

0

   

IX art.3

29

Couponrente SNS Reaal

   

– 38

0

0

   

IX art.3

30

Repurchase fee ING

   

– 1.688

– 344

– 660

   

IX art.3

31

Repurchase fee Aegon

   

– 910

0

0

   

IX art.3

32

Repurchase fee SNS Reaal

   

0

0

0

   

IX art.3

                   
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

 

24 t/m32

– 716

– 1.125

– 2.250

0

0

 
 

Effect op EMU saldo

 

27 t/m 29

933

31

90

0

0

 
 

Effect op EMU schuld

 

24 t/m 32

– 716

– 1.125

– 2.250

0

0

 
 

Effect op staatsschuld

 

24 t/m 32

– 716

– 1.125

– 2.250

0

0

 
                   
 

D. Back-up faciliteit ING

               
                   

33

Meerjarenverplichting aan ING

   

7.655

– 4.933

– 2.722

   

IX art.3

34

Alt-A portefeuille

   

11.140

– 6.454

– 4.686

   

IX art.3

35

relevant voor de EMU schuld

   

7.501

– 4.779

– 2.722

   

CBS/Eurostat

                   

36

Back-up faciliteit ING totaal:

   

– 1

1

– 1.455

   

IX art.3

a

waarvan funding fee (rente + aflossing)

   

14.134

4.808

2.778

   

IX art.3

b

waarvan management fee

   

178

26

0

   

IX art.3

c

waarvan portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

   

– 13.323

– 4.275

– 4.231

   

IX art.3

d

waarvan garantiefee

   

– 390

– 58

0

   

IX art.3

e

waarvan additionele garantiefee

   

– 392

– 87

0

   

IX art.3

f

waarvan additionele fee

   

– 192

– 35

– 1

   

IX art.3

g

waarvan verhandelbaarheidsfee

   

– 15

– 18

– 1

   

IX art.3

h

waarvan eenmalige uitkering

   

0

– 379

0

   

IX art.4

i

waarvan incidentele uitgave

   

0

19

0

   

IX art.3

                   
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

 

36

– 1

1

– 1.455

0

0

 
 

Effect op EMU saldo

 

36b, f, g

30

27

2

0

0

 
 

Effect op EMU schuld

 

35

7.501

– 4.779

– 4.177

0

0

 
 

Effect op staatsschuld

 

36

– 1

1

– 1.455

0

0

 
 

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

               
                   

37

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

   

– 1.114

– 165

– 100

   

IX art.2

38

Schade-uitkeringen

   

0

0

0

   

IX art.2

                   

39

Garanties bancaire leningen

   

50.275

       

IX art.2

40

waarvan vervallen

   

– 33.033

– 7.349

– 9.893

   

IX art.2

                   
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

 

37, 38

– 1.114

– 165

– 100

0

0

 
 

Effect op EMU saldo

 

37, 38

1.114

165

100

0

0

 
 

Effect op EMU schuld

 

37, 38

– 1.114

– 165

– 100

0

0

 
 

Effect op staatsschuld

 

37, 38

– 1.114

– 165

– 100

0

0

 
                   
 

F. IJsland

               

41

Vordering op IJsland

   

769

– 48

– 562

5

5

IX art.2

42

Tussenrekening «recovery oude topping up»

   

54

6

46

0

0

IX art.2

                   

43

Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

   

1.428

0

0

0

0

IX art.2

44

Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

   

7

0

– 6

0

0

IX art.2

45

Renteontvangsten lening IJsland

   

0

0

0

0

0

IX art.2

46

Aflossing hoofdsom lening IJsland

   

– 734

– 77

– 617

0

0

IX art.2

                   
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

 

43, 44, 45, 46

701

– 77

– 623

0

0

 
 

Effect op EMU saldo

 

44, 45

– 7

0

6

0

0

 
 

Effect op EMU schuld

 

43, 44, 45, 46

701

– 77

– 623

0

0

 
 

Effect op staatsschuld

 

43, 44, 45, 46

701

– 77

– 623

0

0

 
                   
 

Totaal

               
 

Toerekenbare rentelasten

   

6.213

767

656

353

327

 
 

Effect op EMU saldo

   

– 3.638

– 823

1.104

525

247

 
 

Effect op EMU schuld

   

35.681

1.085

– 9.478

– 2.528

– 1.524

 
 

Effect op staatsschuld

   

28.179

1.810

– 6.190

– 2.528

– 1.524

 
 

G. Griekenland

               
                   

47

Lening aan Griekenland

   

3.198

0

0

0

0

IX art.4

                   

48

Rente lening Griekenland

   

– 186

– 26

– 14

– 22

– 70

IX art.4

49

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

   

13

13

13

20

20

IX art.4

50

Teruggave winsten SMP

   

0

126

112

87

51

IX art.4

                   
 

H. Europese instrumenten

               
                   

51

Verstrekt kapitaal EFSF

   

2

       

IX art.4

52

Verstrekt kapitaal ESM

   

1.829

1.829

915

0

0

IX art.4

       

0

         

53

Crisisgerelateerde winst DNB

   

0

– 905

– 754

– 632

– 478

IX art.3

54

waarvan relevant voor het EMU saldo

   

0

807

658

523

430

IX art.3

                   
 

Garanties

               

55

Garantieplafond Nederland EFSF

   

97.782

– 48.142

0

0

0

IX art.4

 

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

   

8.594

2.352

660

– 667

0

CBS/Eurostat

 

voor Ierland

   

774

348

0

0

0

CBS/Eurostat

 

voor Portugal

   

1.193

405

77

0

0

CBS/Eurostat

 

voor Griekenland

   

6.627

1.599

583

– 667

0

CBS/Eurostat

                   

56

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

   

35.445

   

0

0

IX art.4

57

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

   

13.610

   

0

0

IX art.4

58

Garantieverlening DNB

   

0

5.700

 

0

0

IX art.3

59

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

   

2.832

– 42

– 12

42

0

IX art.4

                   
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

 

47 t/m 53

4.856

1.037

272

– 547

– 477

 
 

Effect op EMU saldo

 

48 t/m 50, 54

173

694

547

438

429

 
 

Effect op EMU schuld

 

47 t/m 53, 56

13.451

3.389

932

– 1.214

– 477

 
 

Effect op staatsschuld

 

47 t/m 53

4.856

1.037

272

– 547

– 477

 
                   
 

Totaal

               
 

Toerekenbare rentelasten

   

206

142

147

92

86

 
 

Effect op EMU saldo

   

– 33

552

400

346

343

 
 

Effect op EMU schuld

   

13.451

3.389

932

– 1.214

– 477

 
 

Effect op staatsschuld

   

4.856

1.037

272

– 547

– 477

 

Tabel 2 geeft de bezittingen en schulden die vanwege de interventies zijn ontstaan weer. De balansposten zijn hierbij opgenomen tegen de historische aankoopprijs, conform de bepalingen van de RBV die van toepassing zijn op het onderliggende departementale jaarverslag. De bezittingen zijn grotendeels gefinancierd met staatsschuld.

bedragen in mln. euro

Bezittingen

 

ultimo 2016

Bron:

Schulden

ultimo 2016

Bron:

Fortis/RFS/AA

         
             

aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

27.955

art. 3

staatsschuld

24.889

tabel 1

overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

950

art. 11

cumulatief resultaat

6.613

tabel 3

             

SNS Reaal en Propertize

         
       

cumulatieve rente

8.989

tabel 3

kapitalisatie holding en bank

2.200

art. 3

cumulatieve uitvoeringskosten

55

 

overbruggingskrediet

1.100

art. 3

     

kapitalisatie Propertize

500

art. 3

     
             

IJsland

         
             

openstaande rente (hoofdsom afgelost)

169

art. 2

     
             

Griekenland

         
             

lening

3.198

art. 4

     
             

EFSF

         
             

deelneming

2

art. 4

     
             

ESM

         
             

deelneming

4.573

art. 4

overige kosten en technische aansluiting

101

 
           

Totaal:

40.647

 

Totaal:

40.647

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van de interventies. Het resultaat betreft het jaarlijkse saldo dat op kasbasis gerealiseerd wordt. Eventuele afwaarderingen van activa worden eveneens in het resultaat meegenomen, maar pas op het moment dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Deze behandeling wijkt af van de systematiek van het EMU-saldo.

bedragen in mln. euro

Kosten en opbrengsten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fortis/RFS/AA

                 
                     

dividend

0

0

6

200

121

488

424

764

0

premie counter indemnity

0

0

26

26

26

26

12

0

0

rente overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

502

705

167

169

152

103

98

84

41

premieontvangsten CRI

0

28

165

0

0

0

0

0

0

dividend financiële instellingen

0

0

0

0

0

0

0

0

525

                     

SNS Reaal

                 
                     

couponrente SNS Reaal

0

38

0

0

0

0

0

0

0

repurchase fee SNS Reaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

afboeking core-tier-1 securities

       

– 565

       

dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

premieontvangsten garantie Propertize

0

0

0

0

0

0

2

9

8

rente overbruggingskrediet

0

0

0

0

0

7

21

21

0

resolutieheffing

0

0

0

0

0

0

1.005

0

0

                     

Aegon

                 
                     

couponrente Aegon

0

166

11

0

0

0

0

0

0

repurchase fee Aegon

0

108

52

750

0

0

0

0

0

                     

ING

                 
                     

couponrente ING

0

645

39

0

34

31

90

0

0

repurchase fee ING

0

295

52

1.000

341

344

660

0

0

back up faciliteit

 

0

0

0

0

0

1.455

0

0

                     
                     

Griekenland

                 
                     

rente en servicefee

0

0

30

115

41

26

14

22

70

rentevergoeding Griekenland

0

0

0

0

– 13

– 13

– 13

– 20

– 20

teruggave winsten SMP

0

0

0

0

0

– 126

– 112

– 87

– 51

                     

IJsland

                 
                     

topping up

 

– 106

             

recovery topping up

 

0

0

33

21

6

46

0

0

aangegroeide rente

 

74

– 23

42

27

23

16

5

5

                     

Europese instrumenten

                 
                     

crisisgerelateerde winst DNB

0

0

0

0

0

905

754

632

478

                     

Overige

                 
                     

premieontvangsten garanties bancaire leningen

0

116

407

361

230

165

100

0

0

overige kosten

– 9

– 31

– 3

2

– 1

– 12

5

– 4

– 2

toerekenbare rentelasten op staatsschuld

– 450

– 2.036

– 1.493

– 1.280

– 1.160

– 909

– 803

– 445

– 413

                     

Resultaat

43

2

– 564

1.418

– 746

1.064

3.774

981

641

In onderstaand overzicht staan de uitstaande garanties die in het kader van de kredietcrisis en Europa verstrekt zijn. Het cumulatieve saldo geeft de stand van de uitstaande garanties per einde 2016 weer.

bedragen in mln. euro

Garanties «kredietcrisis en Europa»

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bron:

A. Fortis/RFS/AA

                   
                     

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

0

32.611

0

0

0

0

0

0

0

IX art.3

waarvan vervallen

0

0

– 32.611

0

0

0

0

0

0

IX art.3

                     

Counter Indemnity ABN-AMRO

0

0

950

0

0

0

0

0

0

IX art.3

waarvan vervallen

0

0

0

0

0

0

– 950

0

0

IX art.3

                     

B. SNS Reaal

                   
                     

Garantieverlening VBO

0

0

0

0

0

4.166

0

0

0

IX art.3

waarvan vervallen

           

– 566

0

0

IX art.3

                     

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

                   
                     

Garanties bancaire leningen

2.740

47.535

0

0

0

0

0

0

0

IX art.2

waarvan vervallen

0

– 3.424

– 7.853

– 5.823

– 15.933

– 7.349

– 9.893

0

0

IX art.2

                     

H. Europese instrumenten

                   
                     

Garantieplafond Nederland EFSF

0

0

25.872

71.910

0

– 48.142

0

0

0

IX art.4

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

     

993

7.601

2.352

660

– 667

0

CBS/Eurostat

voor Ierland

     

495

279

348

0

0

0

CBS/Eurostat

voor Portugal

     

498

695

405

77

0

0

CBS/Eurostat

voor Griekenland

     

0

6.627

1.599

583

– 667

0

CBS/Eurostat

                     

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

0

0

0

0

35.445

0

0

0

0

IX art.4

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

0

0

0

13.610

0

0

0

0

0

IX art.4

Garantieverlening DNB

0

0

0

0

0

5.700

0

0

0

IX art.3

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

0

0

2.946

– 120

6

– 42

– 12

42

0

IX art.4

Totaal

2.740

76.722

– 10.696

79.577

19.518

– 45.667

– 11.421

42

0

 
                     

Cumulatief

2.740

79.462

68.766

148.343

167.861

122.194

110.773

110.815

110.815

 

Noot 1: De EMU-schuld betreft de schuld van de gehele overheid. De EMU-schuld omvat naast de staatsschuld, ook de schuld van de lokale overheden, de sociale fondsen en overheidsstichtingen.