Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting gemeentefonds 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

34620 B 3 Verslag

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 3

Vastgesteld 8 december 2016

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de plenaire behandeling voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Pia Dijkstra

De adjunct-griffier van de commissie,
Hendrickx