Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

34300 XVII 59 Brief van de minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 59

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2016

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2 februari 2016 inzake Rappel «Toezenden brief over het beter inzichtelijk maken van beschikbare informatie over doelen en resultaten van ontwikkelingssamenwerking, alsmede de toegezegde brief over de wijze waarop motie-Smaling c.s. (Kamerstuk 34 300 XVII, nr. 12) en de motie-Taverne c.s. (Kamerstuk 34 300 XVII, nr. 13) worden uitgevoerd».

Deze brief zal u medio april 2016 toegezonden worden.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
E.M.J. Ploumen