Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2016

34300 I 12 Brief van de minister-president, minister van algemene zaken

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 12

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2016

Hierbij doe ik u het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2015 toekomen1.

Het is inmiddels de zesde editie; de opzet is vergelijkbaar met de eerdere jaaroverzichten.

De bundel bevat een selectie van publieke optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere activiteiten van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.