Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

34300 XVII 63 Brief van de minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 63

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2016

Hierbij bied ik u een overzicht aan van de beleidsbrieven, primair op mijn beleidsterrein, die ik dit jaar aan uw Kamer verwacht te sturen1. Hiermee voldoe ik aan uw verzoek van 3 maart 2016.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
E.M.J. Ploumen

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.