Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016

34300 J 32 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 32

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2016

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 28 april 2016 is gesproken over de brief van de heer Spaargaren van 18 februari 2016 inzake de motie Geurts (Kamerstuk 34 000 J, nr. 14). U heeft besloten mij te verzoeken om een reactie op de brief van Groep Spaargaren.

Tot mijn spijt kan ik niet binnen de gebruikelijke termijn op dit verzoek ingaan.

De reden van het uitstel is dat ik u in een brief wil informeren over mijn standpunt over zowel de brief van de Groep Spaargaren alsook de door u gevraagde reactie op het NOS-bericht dat schade voor boeren dreigt door verzilting van het grondwater. Deze uitgebreidere beantwoording is binnen de gebruikelijke termijn niet haalbaar.

Ik zal u de brief zo spoedig mogelijk doen toekomen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus