Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting BHOS 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

34485 XVII A Eindverslag van de vaste commissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking

Vergaderjaar 2015-2016

A

Vastgesteld 13 september 2016

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking,
Schrijver

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking,
Van Luijk