Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

34620 J A Eindverslag van de vaste commissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening

Vergaderjaar 2016-2017

A

Vastgesteld 17 januari 2017

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Sent

De griffier van de commissie,
De Boer