Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Trefwoordenregister

ABN Amro 43, 44, 95, 200, 202

Achterborgstelling 142, 195, 198, 199

Agentschap 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 80, 89, 94, 103,148, 191, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239

Algemene Rekenkamer 184, 243

Algemene Zaken 3, 4, 5, 32, 34, 36, 50, 59, 220, 239, 243

AOW 98, 117, 121, 243

Arbeidsmarkt 34, 35, 37, 38, 39, 84, 86, 128, 168, 186, 192, 217, 242, 244

Auditdienst 18, 19, 67, 243

AWBZ 135, 243

AZ 7, 8, 9, 10, 60, 120, 122, 239, 243, 245

Bedrijfsvoering 7, 9, 10, 11, 80, 99, 223, 226, 237, 239

Belastingdienst 92, 93, 119, 123, 141, 153, 173, 174, 175, 188, 216

Beleidsdoorlichting 1, 212, 213, 214, 215, 216, 218

Beleidsevaluatie 215, 216

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3, 4, 5, 32, 34, 36, 51, 78, 79, 80, 220, 239, 243

Budgettair KaderZorg 34, 35, 37, 40, 168, 243

BZK 7, 8, 9, 10, 80, 116, 118, 123, 225, 226, 227, 229, 239, 241, 243

CBS 44, 45, 46, 66, 174, 202, 204, 206, 207, 211, 243

Comptabiliteitswet 2

De NederlandscheBank 66, 241, 243

Deelnemingen 12, 14, 91, 93, 94, 95, 109, 196

Defensie 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 34, 36, 51, 96, 98, 99, 100, 181, 182, 215, 217, 218, 220, 224, 239

Dividend 29, 30, 91, 92, 93, 94, 95, 109, 201, 202, 203, 209

Economische groei 180, 202

Economische Zaken 3, 4, 5, 32, 34, 36, 51, 105, 215, 217, 218, 220, 239

EFSF 195, 196, 202, 206, 208, 211, 243

EFSM 195, 196, 202, 243

EMU-saldo 1, 5, 6, 41, 43, 44, 45, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208

EMU-schuld 1, 43, 44, 46, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 211

ESA 175

EuropeseUnie 145, 244

Export 15, 92, 93, 181, 188, 196, 198, 216, 217

Ez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 145, 146, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 160, 162, 166, 168, 174, 175, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 207, 208, 212, 213, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241

Financieel beheer 1, 16, 20, 21, 23, 24, 223, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241

Fortis 43, 44, 202, 208, 211

Garantie 12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 94, 184, 185, 188, 191, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 217

Gaswinning 146

Gemeente- en Provinciefonds 92, 219, 221

Icesave 205

Informatiebeveiliging 231, 243

Infrastructuur en Milieu 3, 4, 5, 32, 34, 36, 51, 101, 190, 215, 217, 218, 239, 244

Infrastructuur 3, 4, 5, 14, 32, 34, 36, 51, 63, 79, 92, 93, 103, 150, 153, 155, 176, 182, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 220, 241

Inkomsten 29, 30, 43, 47, 55, 64, 65, 66, 80, 116, 117, 123, 146, 219

Koning 3, 4, 5, 32, 34, 36, 50, 52, 220

Kredietcrisis 207, 210, 211

Nationale Hypotheekgarantie 15, 142

Nationale Schuld 2, 3, 4, 5, 6, 32, 34, 36, 51, 87, 215, 216, 218, 220

NHG 142

Normeringssystematiek 145, 146, 148, 159, 161, 219, 221, 222

OCW 7, 8, 9, 11, 14, 84, 85, 109, 111, 130, 184, 185, 188, 216, 236, 239, 241, 244

Omzetbelasting 28, 30

Onderuitputting 48, 55, 72, 84, 98, 108, 116, 122, 125, 129, 153, 154, 155, 165, 166, 174

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3, 4, 5, 32, 34, 36, 51, 82, 110, 216, 220, 239, 244

Onderwijs 7, 8, 9, 11, 14, 15, 84, 85, 86, 145, 180, 188, 216, 239

Openstaande rechten 12, 13

Overdrachtsbelasting 28, 30

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 3, 4, 5, 32, 34, 36, 56, 220

Overschrijding 48, 62, 74, 92, 133, 134, 135, 136, 141, 154, 155, 156, 182, 184, 187, 188, 193

P-Direkt 7, 9, 10, 11, 80, 223, 226, 229, 238, 239

Rechtmatigheid 16, 25

Rente 2, 3, 4, 5, 6, 17, 38, 41, 49, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 111, 130, 155, 166, 180, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Renteswaps 38, 41

Rijksbegroting in enge zin 34, 35, 36, 38, 39, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 78, 79, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 96, 97, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 139, 140, 143, 144, 145, 147, 150, 152, 159, 161, 163, 164, 165, 167, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 244

Ruilvoet 85

Saldi begrotingsfondsen 12, 14

Saldi begrotingsreserve 12, 14

Schatkistbankieren 43, 88, 89, 188, 191, 216

Securities 201, 209

Shared Service Organisatie 80, 244

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3, 4, 5, 32, 34, 36, 37, 51, 113, 145, 146, 215, 217, 220, 239, 244

Sociale Zekerheid 34, 35, 37, 38, 39, 51, 122, 168, 172

Sociale zekerheid 221, 244

Staten-Generaal 3, 4, 5, 13, 32, 34, 36, 54, 55, 220

Subsidies 19, 57, 82, 84, 86, 105, 108, 125, 128, 129, 131, 191, 192, 216, 241

SZW 7, 8, 9, 11, 20, 21, 116, 118, 119, 124, 144, 172, 235, 239, 241, 244

Toekomstfonds 107, 108, 109

Toezicht 1, 16, 63, 94, 233, 241, 242

Uitgavenkader 34, 35, 38, 39, 40, 76, 168, 221

Uitkering 51, 55, 57, 63, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 128, 129, 131, 144, 145, 146, 156, 171, 172, 190, 197, 205, 219, 223

Vennootschapsbelasting 47

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3, 4, 5, 32, 34, 36, 37, 51, 125, 215, 217, 218, 220, 240, 244

Voorschotten 12, 14, 23, 24, 117, 119

VWS 7, 8, 10, 11, 129, 130, 131, 132, 136, 146, 186, 231, 240, 241, 242, 244

Waarborgfonds 142, 199, 241, 245

WAO 122, 244

WenR 142, 186, 225, 226, 227, 229, 239, 245

Werkloosheid 217, 245

Wonen en Rijksdienst 3, 4, 5, 15, 32, 34, 36, 51, 79, 215, 217, 220, 245

WSW 119, 124, 199, 245

WW 117, 118, 123, 221, 245

Zorg 7, 8, 10, 11, 29, 31, 37, 38, 51, 55, 67, 73, 98, 100, 117, 118, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 143, 145, 146, 154, 167, 169, 182, 192, 197, 199, 216, 217, 218, 222, 231, 233, 237, 238, 242, 244, 245

Zorguitgaven 136