Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2016

34725 J 6 Verslag

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 6

Vastgesteld 24 mei 2017

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De fungerend voorzitter van de commissie,
Van Veldhoven

De griffier van de commissie,
Tijdink