Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

34725 XVII 15 Gewijzigde motie van het lid diks ter vervanging van die gedrukt onder nr. 9

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 15

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de belangrijkste doelstelling van Ontwikkelingssamenwerking is om de allerarmsten te ondersteunen en in hun ontwikkeling verder te helpen,

overwegende dat de Sustainable Development Goals weliswaar worden gemonitord,

overwegende dat vrouwen, jongeren en kinderen als omschreven groepen in de programma’s breed aan bod komen, maar binnen gemarginaliseerde groepen niet wordt gemonitord of bijvoorbeeld mensen met een beperking of kinderen in psychosociale nood wel voldoende worden bereikt,

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de impact van de Sustainable Development Goals voor gemarginaliseerde groepen als bijvoorbeeld mensen met een beperking, kinderen in psychosociale nood of mensen met afwijkende gezondheidsstatus, gemonitord zou kunnen worden en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van dag.

Diks