Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2016

34725 B A Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat/algemene zaken en huis van de koning

Vergaderjaar 2016-2017

A

Vastgesteld 12 september 2017

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Engels

De griffier van de commissie,
Bergman