Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2016

34725 J A Eindverslag van de vaste commissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening

Vergaderjaar 2016-2017

A

Vastgesteld 12 september 2017

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Sent

De griffier van de commissie,
De Boer