Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

34725 XVII A Eindverslag van de vaste commissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking

Vergaderjaar 2016-2017

A

Vastgesteld 12 september 2017

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Postema

De griffier van de commissie,
Van Luijk