Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

109.302

1

Raad van State

54.031

2

Algemene Rekenkamer

28.204

3

De Nationale Ombudsman

15.204

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

5.421

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.776

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.708

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1.958

Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

5.695

1

Raad van State

1.950

2

Algemene Rekenkamer

1.217

3

De Nationale Ombudsman

2.189

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

29

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

60

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

200

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

50

Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

109.302

1

Raad van State

54.031

2

Algemene Rekenkamer

28.204

3

De Nationale Ombudsman

15.204

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

5.421

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.776

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.708

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1.958