Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IV Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

257.466

1

Waarborgfunctie

70.252

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

14.559

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

149.929

6

Apparaat

21.466

7

Nominaal en onvoorzien

1.260

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

36.475

1

Waarborgfunctie

4.857

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

3.213

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

28.405

6

Apparaat

0

7

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

107.537

1

Waarborgfunctie

70.252

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

14.559

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

6

Apparaat

21.466

7

Nominaal en onvoorzien

1.260