Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IXA Nationale Schuld

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

37.429.420

1

Financiering staatsschuld

36.227.971

2

Kasbeheer

1.201.449

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

43.891.051

1

Financiering staatsschuld

38.503.000

2

Kasbeheer

5.388.051

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

37.429.420

1

Financiering staatsschuld

36.227.971

2

Kasbeheer

1.201.449