Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IXB Financiën

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

6.831.138

1

Belastingen

3.102.765

2

Financiele Markten

22.379

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.401

4

Internationale Fin. Betrekkingen

439.981

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

88.056

6

BTW-Compensatiefonds

2.851.726

7

Beheer materiele activa

306

10

Nominaal en onvoorzien

63.539

8

Centraal Apparaat

242.985

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

3.104.491

1

Belastingen

929.568

2

Financiele Markten

10.311

3

Financ. act. Publiek-Private sector

1.831.850

4

Internationale Fin. Betrekkingen

22.992

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

246.952

6

BTW-Compensatiefonds

0

7

Beheer materiele activa

1.800

10

Nominaal en onvoorzien

0

8

Centraal Apparaat

61.018

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

17.188.319

1

Belastingen

3.102.765

2

Financiele Markten

22.379

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.401

4

Internationale Fin. Betrekkingen

268.782

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.436

6

BTW-Compensatiefonds

2.851.726

7

Beheer materiele activa

306

10

Nominaal en onvoorzien

63.539

8

Centraal Apparaat

242.985